VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ:

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to také na objednávky s osobním odběrem na prodejně. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře nebo daňovém dokladu uvedeno Vaše IČ.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.

Doporučujeme vrátit zboží v původním stavu a v nepoškozeném obalu. Pokud však dojde ke zjevnému opotřebené zboží nebo k poškození obalu, má ALUTECHNIK s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou být zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 Jaké dokumenty přiložit?

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit doklad o koupi, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. Peníze vracíme na Váš bankovní účet nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení vraceného zboží s písemným odstoupením od smlouvy bez udání důvodu a s číslem Vašeho bankovního účtu. Nepřijímáme zboží nám zaslané na dobírku.

Adresa pro doručení vráceného zboží:

ALUTECHNIK s.r.o., Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany

Uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Při vrácení zboží Vám nevzniká právo na proplacení  nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké zboží nelze vrátit?

Podle zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a ALUTECHNIK s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  • o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně spojeno s jiným zboží.
Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno
 

 

 

file-text cart profile